Hướng dẫn thanh toán

Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng đối với khách hàng mua hàng tại chỗ

Thanh toán cho đơn vị vận chuyển sau khi nhận hàng và kiểm tra hàng

Đối với đại lý thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản